Tréningové skupiny 2023 – 2024

 

Situácia v školskom roku 2023-2024 sa vyjasnila a tréningy začneme pravdepodobne opäť v nám známych priestoroch ŠPMNDaG Teplická 7.

V tretej desaťročnici spolupráce so školou pokračujeme aj formou fungovania školského šachového krúžku. Osoba vedúceho ešte nie je známa.

Otáznikom je vždy zloženie jednotlivých tréningových skupín, pretože dopyt je vyšší ako ponuka, resp. naše časové a kapacitné možnosti. Samozrejme všetci záujemcovia o šach sú vítaní, no veľmi pravdepodobne ich budeme musieť z kapacitných dôvodov presmerovať a dať im informácie ohľadne iných možností v rámci Bratislavy a okolia.

Otáznikom sú ešte termíny jednotlivých skupín. Tie definitívne však budú známe až po získaní informácií o jednotlivých definitívnych rozvrhoch členov tréningových skupín, čo znamená do konca septembra. Tradične sa budeme snažiť nájsť čo najväčší prienik kalendárov jednotlivých účastníkov tréningových skupín z KŠN Bratislava, pričom ostatní sa v prípade záujmu budú musieť tradične termínovo prispôsobiť.

V školskom roku 2023-2024 fungujú počas týždňa štyri skupinové tréningy. Okrem nich predpokladáme na škole tak ako po minulé roky aj šachový krúžok (krúžky) pre začiatočníkov, tzv. skupinu E (možno aj F).

Skupiny A, B, C a D sú v tomto momente viac-menej uzatvorené, nakoľko počty v nich sú maximálne možné a navyše pre ne boli určené výkonnostné kritériá. Tréningy začnú koncom septembra resp. začiatkom októbra.

Skupina A: každý XXX 15:45 – 17:45

Skupina B: každý XXX 15:15 – 17:45

Skupina C: každú XXX 15:15 – 17:45

Skupina D : každý XXX 15:15 – 17:45

Možnosť prihlásenia sa do krúžkovej činnosti je tento rok (minimálne prvý polrok) pre externistov nereálna, nakoľko deti z Teplickej minulú rok vytvorili rekord a kompletne pokryli časový priestor 3 dní po 2 hodiny denne.

Miesto: tak ako po minulé roky Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava