TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Tréningové skupiny 2022 – 2023

Situácia v školskom roku 2022-2023 sa dočasne vyjasnila a tréningy začneme po niekoľkoročnej covid pauze opäť v nám známych priestoroch ŠPMNDaG Teplická 7. A veru budeme radi, ak prípadnú formu online využijeme v tomto školskom roku čo najmenej...

V tretej desaťročnici spolupráce so školou pokračujeme aj formou fungovania školského šachového krúžku, ktorý má po minulom roku na starosti opäť  Rudolf Benci (s prípadnými asistentami).

Otáznikom je vždy zloženie jednotlivých tréningových skupín, pretože dopyt je vyšší ako ponuka, resp. naše časové a kapacitné možnosti. Samozrejme všetci záujemcovia o šach sú vítaní, no veľmi pravdepodobne ich budeme musieť z kapacitných dôvodov presmerovať a dať im informácie ohľadne iných možností v rámci Bratislavy a okolia.

Otáznikom sú ešte termíny jednotlivých skupín. Tie definitívne však budú známe až po získaní informácií o jednotlivých definitívnych rozvrhoch členov tréningových skupín, čo znamená do konca septembra. Tradične sa budeme snažiť nájsť čo najväčší prienik kalendárov jednotlivých účastníkov tréningových skupín z KŠN Bratislava, pričom ostatní sa v prípade záujmu budú musieť tradične termínovo prispôsobiť.

V školskom roku 2022-2023 fungujú počas týždňa štyri skupinové tréningy. Okrem nich predpokladáme na škole tak ako po minulé roky aj šachový krúžok (krúžky) pre začiatočníkov, tzv. skupinu E (možno aj F).

Skupiny A, B, C a D sú v tomto momente viac-menej uzatvorené, nakoľko počty v nich sú maximálne možné a navyše pre ne boli určené výkonnostné kritériá. Tréningy začnú koncom septembra resp. začiatkom októbra.

Skupina A: každý utorok 15:45 – 17:45 (predbežný termín)

Skupina B: každý pondelok 15:15 – 17:45 (predbežný termín)

Skupina C: každú stredu 15:15 – 17:45 (predbežný termín)

Skupina D : každý štvrtok 15:15 – 17:45 (predbežný termín)

Možnosť prihlásenia do skupiny E (prípadne F) je v súčasnosti otázna, nakoľko čakáme v akom režime sa rozbehne krúžková činnosť a ak áno, v akom počte sa detí z Teplickej prihlásia. Krúžok začne svoju činnosť najskôr v októbri 2022.

Miesto: tak ako po minulé roky Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava