Tréningové skupiny 2022 – 2023

Situácia v školskom roku 2022-2023 sa dočasne vyjasnila a tréningy začneme po niekoľkoročnej covid pauze opäť v nám známych priestoroch ŠPMNDaG Teplická 7. A veru budeme radi, ak prípadnú formu online využijeme v tomto školskom roku čo najmenej...

V tretej desaťročnici spolupráce so školou pokračujeme aj formou fungovania školského šachového krúžku, ktorý má po minulom roku na starosti opäť  Rudolf Benci (s prípadnými asistentami).

Otáznikom je vždy zloženie jednotlivých tréningových skupín, pretože dopyt je vyšší ako ponuka, resp. naše časové a kapacitné možnosti. Samozrejme všetci záujemcovia o šach sú vítaní, no veľmi pravdepodobne ich budeme musieť z kapacitných dôvodov presmerovať a dať im informácie ohľadne iných možností v rámci Bratislavy a okolia.

V školskom roku 2022-2023 fungujú počas týždňa štyri skupinové tréningy. Okrem prebieha na škole, tak ako po minulé roky, aj šachový krúžok pre začiatočníkov.

Skupiny A, B, C a D sú v tomto momente viac-menej uzatvorené, nakoľko počty v nich sú maximálne možné a navyše pre ne boli určené výkonnostné kritériá. Tréningy začnú koncom septembra resp. začiatkom októbra.

Skupina A: každý utorok 15:45 – 17:45

Skupina B: každý pondelok 15:15 – 17:45

Skupina C: každú stredu 15:15 – 17:45

Skupina D : každý štvrtok 15:15 – 17:45

Možnosť prihlásenia sa do krúžkovej činnosti je tento rok (minimálne prvý polrok) pre externistov nereálna, nakoľko deti z Teplickej vytvorili rekord a kompletne pokryli časový priestor 3 dní po 2 hodiny denne.

Miesto: tak ako po minulé roky Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava