Tréningová skupina 2005 – 2006

Počas školského roku 2005-2006 sme v priebehu pondelkov a štvrtkov mali spolu 64 tréningových jednotiek.

Tréningy KŠN - skupina A - ročník 2005/2006