TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Tréningové skupiny 2021 – 2022

 

Aká bude situácia v školskom roku 2021-2022, to aktuálne ešte nie je jasné. V najbližších dňoch by však mohli byť jasné aspoň hrubé obrysy. A teda to, či začneme tréningy rovnako ako v poslednom školskom roku formou online. Z nej sme sa už do offline módu nevrátili, tak snáď aspoň teraz...

Prvým otáznikom je ďalšie pôsobenie v rámci priestorov školy, aj keď veríme, že dohodu sa nám podarí nájsť aj na ďalší školský rok. A ňou tak zároveň pokračovať v tretej desaťročnici spolupráce so ŠpMNDaG, t.j. fungovania školského šachového krúžku.

Druhým otáznikom je zloženie jednotlivých tréningových skupín, pretože dopyt je výrazne vyšší ako ponuka, resp. časové a kapacitné možnosti. Samozrejme všetci záujemcovia o šach sú vítaní, no veľmi pravdepodobne ich budeme musieť z kapacitných dôvodov presmerovať a dať im informácie ohľadne iných možností v rámci Bratislavy a okolia.

Tretím otáznikom sú termíny jednotlivých skupín. Tie však budú známe až po získaní informácií o jednotlivých rozvrhoch členov tréningových skupín, čo znamená prvý resp. druhý septembrový týždeň. Tradične sa budeme snažiť nájsť čo najväčší prienik kalendárov jednotlivých účastníkov tréningových skupín z KŠN Bratislava, pričom ostatní sa v prípade záujmu budú musieť tradične termínovo prispôsobiť.

V školskom roku 2021-2022 fungujú počas týždňa tri skupinové tréningy. Okrem nich predpokladáme na škole tak ako po minulé roky aj šachový krúžok (krúžky) pre začiatočníkov, tzv. skupinu D (možno aj E).

Skupiny A, B a C sú v tomto momente uzatvorené, nakoľko počty v nich sú maximálne možné a navyše pre ne boli určené výkonnostné kritériá. Tréningy začnú čoskoro.

Možnosť prihlásenia do skupiny D (prípadne E) je v súčasnosti otázna, nakoľko čakáme v akom režime sa rozbehne krúžková činnosť a ak áno, v akom počte sa detí z Teplickej prihlásia. Krúžok začína svoju činnosť najskôr ?.?.2021. V prípade vášho záujmu o tréningový proces však vieme poskytnúť bližšie informácie o prípadných ďalších možnostiach v Bratislave.

Skupina A: ? 15:45 – 17:45

Skupina B: ? 15:15 – 17:45

Skupina C: ? 15:15 – 17:45

Skupina D (E): ? ? – ?

Miesto: tak ako po minulé roky Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava