Tréningové skupiny 2019 – 2020

V školskom roku 2019-2020 sme v pondelky až štvrtky mali opäť otvorené štyri skupinové tréningy. Počty tréningových jednotiek boli nasledovné: skupina A – 27 tréningov, skupina B - 34 tréningov, skupina C - 30 tréningov a skupina D - 30 tréningov).

Okrem nich bol k dispozícii, tak ako aj po minulé roky, aj pondelkový šachový krúžok pre začiatočníkov, skupina E. Záujem oň bol tradične vysoký, takže sme z kapacitných dôvodov museli odmietnuť viacerých záujemcov a dať im kontakty na iné krúžkové a tréningové možnosti v rámci Bratislavy a sme radi, že ich vídame na detských súťažiach, často nielen v Bratislave.

Tento rok bol čo sa týka početnosti tréningov vyšší ako minulý, keďže až tri skupiny sa dostali minimálne na číslo 30. Napriek neskoršiemu štartu (23.9.2019), resp. u áčka až 16.10.2019 a jednému výpadku spôsobenému marcovým nástupom korona vírusu. Následne sme prešli na online režim cez Zoom, kde sa naopak zvýšil celkový počet tréningov (výpadok MSR mládeže a MSR mládeže v rapid šachu), ako aj počet účastí. Skupinu A sme skončili koncom mája, skupiny C a D skončili v polovici júna a skupina B skončila na záver júna. Dvojicu tréningových termínov zasiahli voľná v rámci ŠPMNDaG, ďalšie dva zasa moje pracovné povinnosti. Z neúčastí účastníkov tréningov aj tento rok zahrali prím opätovne choroba, škola (školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky, atď..), účasti na viacerých šachových podujatiach (domácich či medzinárodných turnajoch, sústredeniach), premiéru, no hneď trojnásobnú, zaznamenal zrušený vlak.

Návštevnosti na tréningoch boli veľmi vysoké, pričom vo všetkých skupinách sa pohybovali nad hranicou 90 percent (v skupine A - 92,9%, v skupine B - 95,6%  v skupine C - 95,2% a v skupine D - 92,7%).

Ironmanmi sa stali Šimon Šalgovič (skupina A), ktorý nevynechal ani jeden z 27 tréningových termínov a Samko (skupina B), ktorý v nevynechal ani jeden z 33 tréningov, Casey Ryan Mészáros a Peter Samuel Zverka (skupina C), ktorí boli na všetkých 30 tréningoch a Richard Pisarčík s Williamom Wankom (obaja skupina D), ktorí rovnako absolvovali všetkých 30 tréningov.

Medzi ironladies sa zaradili Simona Bochničková a Gréta Kapolková (obe skupina B), ktoré nevynechali ani jeden z 33 tréningov, ako aj Hana Horváthová (skupina C), ktorá absolvovala všetkých 30 tréningov.

Takmer stopercentní boli Vladimír Bochnička (skupina A), ktorého zastavila iba účasť na Olympiáde do 16 rokov v Turecku a trojica Daniel Compel, Nina Kubíková a Ema Walterová (skupina B). Dve neúčasti mala ďalšia osmička účastníkov tohtoročných tréningových skupín.

Do skupiny A sa v rámci nášho tréningového procesu tento školský po návrate z Dánska zapojil Martin Šándor. Záverom školského roku absolvovali zopár tréningov, ako neformálne členky, aj Jana Šošovičková v skupine B a Geng Hui Li v skupine D.

050

051

052

053