Tréningové skupiny 2011 – 2012

Počas školského roku 2011-2012 sme v priebehu pondelkov a štvrtkov mali nasledovné počty skupinových tréningov: skupina A 22 tréningov, skupina B 21 tréningov a skupina C 21 tréningov. Pondelkový šachový krúžok pre začiatočníkov je v podstate niečo ako skupina D.

Tento rok bol čo sa týka počtu tréningov veľmi chudobný. Zapríčinili to najmä moje pracovné povinnosti, resp. služobné cesty. Z neúčastí účastníkov na nich tento rok zahral v A-skupine prím maturitný ročník. Rovnako ako v minulosti sa opakovali ďalšie dôvody a to choroba, škola, šachový turnaj.

Tréningy KŠN - skupina A - ročník 2011/2012

Tréningy KŠN - skupina B - ročník 2011/2012

Tréningy KŠN - skupina C - ročník 2011/2012