Výroky o šachu

V šachu, rovnako ako v živote, sú pre úspech nevyhnutné znalosti, tvrdá práca a kus šťastia.

Viswanathan Anand

 

Keby som sa venoval iba šachu, stal by som sa jednostranným človekom a potom by som aj šach hral horšie.

Michail Moisejevič Botvinnik

 

Správny ťah v šachu je nečakaný, paradoxný. Paradoxy ale otvárajú našu myseľ novým riešeniam.

Mark Dvoreckij

 

Milujem ten pocit, keď zlomím súperovi ego.

Robert James Fischer

 

Šach je vojna na šachovnici. Cieľom je nabúrať súperove úmysly.

Robert James Fischer

 

V šachu môžete byť dobrí, iba ak tú hru milujete.

Robert James Fischer

 

Šachzávisí od úplnej sústredenosti a lásky k tejto hre.

Robert James Fischer

 

O tom je šach. Raz dáte súperovi lekciu, inokedy dá lekciu on vám.

Robert James Fischer

 

Šach je záležitosťou delikátneho úsudku, poznania, kedy udrieť a ako sa stiahnuť.

Robert James Fischer

 

Šach je nádherný šport. Od každého, kto sa chce zlepšovať, vyžaduje znalosti a sebaobetovanie. 

Anatolij Karpov

 

Keď sa už raz človek zoznámi so šachom, zostane v ňom táto skúsenosť po celý život. Je lepšie pripravený na riešenie mnohých situácií, naučí sa rýchlo a racionálne rozhodovať.

Anatolij Karpov

 

Nikdy som nehral šach pre peniaze. Šachová hra vždy bola a bude len potešením a osviežením od starostí žitého dňa. Zato jej vzdajme chválu a vďaku. Je hrou hier. Nehlučné boje šachových figúr nie sú zvádzané pre zisk, ale len pre česť. Je to vznešená hra filozofov. Dajte hovorím vám, na stoly mocných tohto sveta šachovnicu a uvidíte, že ubudne bojov a zla a pribudne mravnosti.

Paul Morphy

 

Šach je zrkadlom duše. Sledujte ako niekto hrá šach a nahliadnete do jeho vnútra.

Miquel Najdorf

 

Šach nie je „hrou šťastia“. Nikdy nerozhoduje náhoda, ale len naše schopnosti alebo slabosti.

Luděk Pachman

 

V šachu nachádzame nielen matematicko-logické myslenie, ale aj dobrodružstvo ducha.

Luděk Pachman

 

Kombinácie sú soľou šachovej hry, ich umeleckým prvkom. Pešiaci sú dušou šachovej hry.

André Danican Philidor

 

Každým ťahom sa mení situácia na šachovnici.

Richard Réti

 

Šachová partia je pre mňa riekou, čo tečie zhora dole, stáva sa stále väčšou, s časom mohutnie a plynie jedným smerom za svojím cieľom.

Boris Spasskij

 

Kto hrá šach, nepozná nikdy, čo je to nuda.

Wilhelm Steinitz

 

Šach je pre každého tým, čo v ňom hľadá. Pre niekoho je iba zábavou, pre druhého spoločenskou záležitosťou, pre tretieho športom, štvrtý ho chápe ako umenie, iný mu venuje celý život.

Michail Tal

 

Človek, ktorý nevie, čo sú šachy, mi pripomína človeka, ktorý nevie, čo je láska. Tak ako v láske, tak ako v hudbe aj v šachoch sa skrýva sila, ktorá prináša ľuďom radosť.

Siegbert Tarrasch

 

Ak hráme šach, nemrháme časom, ale získavame alebo rozvíjame veľa vzácnych vlastností duševných, pre ľudský život veľmi užitočných.
B
enjamin Franklin

 

Prehrať v láske je ako prehrať v šachu. Čím viac hráme, tým viac sa naučíme.

L. Gayová

Šach je meradlom intelektu.

Johan Wolfgang Goethe

Šach je more, v ktoro komár môže piť a slon môže plávať.

Indické príslovie

 

Šachové umenie môže byť povznesené až k úrovni vedeckej.

Gottfried Wilhelm Leibnitz

Šach je príliš vážny na hru a príliš hravý pre vážne zamestnanie.
Mendelson

 

Poznám okrem filozofie iba dva prostriedky k povzneseniu duševnej činnosti: šach a kávu.
J
ean Paul Sartre

 

Tak ako v šachovej hre, tak i v živote kujeme plán, ktorý je však podmienený vôľou protivníka, v živote - osudom.                 
Arthur Schopenhauer

 

Šach nie je len hra trikov a gambitov. Je to hra intuície.

D. Troi

Bez autora:

Umenie hrať šach je umenie čítať pozície. Daná pozícia je hieroglyf, ktorý lúštime.

 

Myšlienkové bohatstvo šachu je nevyčerpateľné, neustále sa ňom objavujú nové možnosti.

 

Mladý začínajúci šachista sa má učiť predovšetkým kombinovať. 

 

Šach sa musíme učiť hrať celý život, vždy je totiž čo zlepšovať.

 

Šach je najpopulárnejšia dosková hra.

 

Šach je hra, zábava na krátenie času a na využitie voľnej chvíle.

 

Šach je súboj dvoch armád, kde sa nepreleje ani kvapka krvi.      

 

Šach vyžaduje prísnu logiku myslenia a veľkú dávku obrazotvornosti.

 

Šach je duševný šport, ktorý rozvíja myslenie, pamäť, fantáziu, presnosť a vôľu.

 

Šach je ako elixír zmysluplného a radostného trávenia voľného času a súčasťou kultúrneho života.

 

Šach je bojom proti chybám súperovým i svojim vlastným!

 

Šach je hra spätných väzieb. Majstrovstvo adaptácie aj odvahy konať.

 

Šach je intelektuálne dobrodružstvo, ktoré svojou náročnosťou a originalitou nezaostáva za vedou či umením.

 

Počet kombinácií na šachovnici do 40. ťahu prevyšuje počet atómov v známom vesmíre.

 

Život je šach – figúrky sa menia, hra zostáva.

Svet je šachovnica a my sme figúrky vo veľkom zápase.

 

Jediný spôsob ako hrať lepšie šach, je hrať s ešte lepším šachistom.

 

Každý sa môže naučiť hrať šach tak, aby pocítil radosť z hry, vychutnal pôžitok z prvého víťazstva a po tréningu sa zlepšoval.

 

Šach je duševný šport, môže ho hrať každý človek, ktorý je ochotný naučiť sa pravidlá, má dávku trpezlivosti, obľubuje boj myšlienok a má túžbu poraziť súpera.

 

Život je ako šach, niekedy na čiernych, inokedy na bielych poliach, niekedy dávaš šach, inokedy dostávaš mat, ale nikdy nemôžeš zhodiť všetky figúrky zo stola a povedať: „Začínam znova“.

 

Žiadnu vojnu, ani šachovú, nie je možné viesť bez plánu. Plán šachovej hry nemôže byť dogmaticky stanovený pred začiatkom partie, ale musí sa dynamicky prispôsobovať skutočnému priebehu partie. Pre rôzne zahájenia sú vypracované typické plány. Plán hry vychádza vždy z jemností pozície - postavenie pešiakov, figúr, otvorených a polootvorených stĺpcov a pod.

 

Šach je hra. Preto sa predovšetkým hrajme. Aby nám prinášal šach radosť v podobe víťazstiev, musíme postupom času nadobudnúť konkrétne znalosti, cibriť techniku vedenia šachového boja a rozvíjať vlastné tvorivé kombinačné schopnosti na základe poznania minulosti. To znamená iba jediné - byť vždy o krok vpred ako náš súper. Nebojme sa vyzvať na súboj silnejšieho, v šachu podkutejšieho protivníka aj za cenu niekoľkých porážok, pretože len v súboji so silnejším protivníkom šachovo rastieme.

 

Šach je hrou inteligencie, rozvahy a odvahy. Hráč si vymyslí plán a potom ho trpezlivo, po nepatrných krôčikoch figúrok napĺňa. Kto nemyslí na viac krokov dopredu, nevíťazí. V šachu, ani v živote. Plán nie je všetko. Hráči sú dvaja a ich plány sa zrážajú na bojiskách väčších či menších šarvátok. Výsledkom bitiek je nová situácia. Treba konať rázne, zmocniť sa nečakanej koristi, či upchať preborené hradby.