Zápisy o stretnutí - sezóna 2003/2004

5.liga A11: KŠN Bratislava A

Registrácia KŠN Bratislava do SŠZ bola nutnou požiadavkou pred prihlásením do ligových súťaží. V tomto ohľade sa teda naše korene viažu k dátumu 31.7.2003.  zapis03-04-5-01

zapis03-04-5-02  zapis03-04-5-03

zapis03-04-5-04  zapis03-04-5-06

zapis03-04-5-07  zapis03-04-5-08

zapis03-04-5-09  zapis03-04-5-11

zapis03-04-5-12  zapis03-04-5-13

zapis03-04-5-14