Tréningové skupiny 2018 – 2019

 V školskom roku 2018-2019 sme v pondelky až štvrtky mali opäť otvorené štyri skupinové tréningy. Počty tréningových jednotiek boli nasledovné: skupina A – 27 tréningov, skupina B - 28 tréningov, skupina C - 30 tréningov a skupina D - 31 tréningov).

Okrem nich bol k dispozícii, tak ako aj po minulé roky, aj pondelkový šachový krúžok pre začiatočníkov, skupina E. Záujem oň bol tradične vysoký, takže sme z kapacitných dôvodov museli odmietnuť viacerých záujemcov a dať im kontakty na iné krúžkové a tréningové možnosti v rámci Bratislavy a sme radi, že ich vídame na detských súťažiach, často nielen v Bratislave.

Tento rok bol čo sa týka početnosti tréningov rovnaký ako minulý, keďže iba dve skupiny sa dostali na číslo 30. Prispel k tomu nielen neskorší štart (24.9.2018), ale aj viacero výpadkov spôsobených sviatkami, prázdninami a kolíziami s turnajmi. Nemalou mierou aj skorší koniec (13.6.2019), kvôli prípravám na tohtoročný, na začiatok júla presunutý, LŠT Koník. Trojicu tréningových termínov zasiahli voľná v rámci ŠPMNDaG, štyri ďalšie zasa moje pracovné povinnosti. Z neúčastí účastníkov tréningov aj tento rok zahrali prím opätovne choroba, škola (školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky, atď..), účasti na viacerých šachových podujatiach (domácich či medzinárodných turnajoch, sústredeniach).

Návštevnosti na tréningoch boli vysoké, pričom vo všetkých skupinách sa pohybovali okolo čísla 90 (v početne menších skupinách A - 89,8% a B - 88,0% a v početne väčších skupinách C - 88,2% a D - 90,2%).

Ironmanom sa stal David Gžib, ktorý v áčku nevynechal ani jeden z 27 tréningových termínov a ironlady Lucka Strišková, ktorá v céčku nevynechala dokonca ani jeden z 30 tréningov. Takmer stopercentní boli Emka Walterová (skupina B) a Maťko Šúň (skupina D). Iba dve absencie mali v béčku Šimi Šalgovič, v céčku Nika Kubíková a Emka Walterová a v déčku Casey Ryan Mészáros a Filipko Štelbaský.

Do skupín v rámci nášho tréningového procesu tento školský rok naskočili, a úspešne sa aklimatizovali, Hanka Horváthová a Peťko Zverka. Sophia Bažíková v skupine C opäť začala a neviedla si vôbec zle, no časové vyťaženie jej pokračovanie v tréningovom procese nedovolilo. Miško Valigurský v polovici školského roku svoje pôsobenie v skupine B ukončil. Najväčšiu dávku si odvážne naložili od úvodu Emka a po nej (približne v polovici) aj Simonka, ktoré okrem svojej skupiny súhlasili „s udelením výnimky“ a zaplnili voľné miesta v skupine B.

878

879

880

881