Tréningové skupiny 2020 – 2021

Miesto: online formou v priebehu celého školského roku

V školskom roku 2020-2021 sme v pondelky až štvrtky mali opäť otvorené štyri skupinové tréningy. Počty tréningových jednotiek boli nasledovné: skupina A – 29 tréningov, skupina B - 34 tréningov, skupina C - 34 tréningov a skupina D - 32 tréningov).

Tento rok bol čo sa týka početnosti tréningov vyšší ako minulý, keďže sme neboli takmer ničím limitovaní. A to všetko napriek neskoršiemu štartu (21.9.2020). Skupinu A sme skončili začiatkom júna a postupne boli ukončené aj skupiny D, C a B.

Návštevnosti na tréningoch boli vysoké, pričom vo všetkých skupinách sa pohybovali nad hranicou 90 percent (v skupine A - 98,3%, v skupine B - 97,4% v skupine C - 97,4% a v skupine D - 94,7%).

Ironmanmi sa stali Dávid Gžib a Šimon Šalgovič (obaja skupina A), ktorí nevynechali ani jeden z 29 tréningových termínov, Daniel Compel (skupina B), ktorý nevynechal ani jeden z 34 tréningov, Martin Rak, Sear Sahidi a Shabir Sahidi (všetci skupina C), ktorí boli na všetkých 34 tréningoch a Jozef Benci, Michal Livňanský, Tomáš Livňanský a Richard Pisarčík (všetci skupina D), ktorí rovnako absolvovali všetkých 32 tréningov.

Medzi ironladies sa zaradili Gréta Kapolková, Nina Kubíková a Ema Walterová (všetky skupina B), ktoré nevynechali ani jeden z 34 tréningov, ako aj Hana Horváthová (skupina C), ktorá absolvovala všetkých 34 tréningov. Dokopy je to neuveriteľných 14 z 30 účastníkov.

Takmer stopercentní boli Vladimír Bochnička a Martin Šándor (skupina A), Simona Bochničková. Michaela Smidová, Lucia Strišková a Jana Šošovičková (všetky skupina B), Natália Havaldová a Peter Samuel Zverka (obaja skupina C) a William Vanko (skupina D). Dve neúčasti mala ďalšia štvorica účastníkov tohtoročných tréningových skupín.

433

434

435

436