TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Tréningové skupiny 2019 – 2020

 

V školskom roku 2019-2020 fungujú v pondelky, utorky, stredy a štvrtky štyri skupinové tréningy. Okrem nich máme na škole, tak ako po minulé roky, aj šachový krúžok pre začiatočníkov, tzv. skupinu E.

Skupiny A, B, C, D a E sú v tomto momente uzatvorené, nakoľko počty v nich sú maximálne možné a navyše pre prvé štyri z nich boli, tradične, určené výkonnostné kritériá. Tréningy začali dňa 23.9.2019 a krúžok začal svoju činnosť 2.10.2019.

V prípade vášho záujmu o tréningový proces vám vieme poskytnúť bližšie informácie o prípadných ďalších možnostiach v Bratislave.

Skupina A: streda 15:45 – 17:45

Skupina B: utorok 15:15 – 17:45

Skupina C: štvrtok 15:15 – 17:45

Skupina D: pondelok 15:15 – 17:45

Skupina E: streda 14:15 – 15:30

Miesto: tak ako po minulé roky Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava