Súťaže družstiev – majstrovstvá družstiev mladších a starších žiakov:

 

V súťažiach mládežníckych družstiev sa zúčastňujeme relatívne pravidelne MSR družstiev mladších resp. starších žiakov. Veľkú nulu na konte víťazstiev sme zmazali až v roku 2014 a to dokonca dvojnásobne. V roku 2015 sme si „double“ zopakovali, v roku 2016 získali medzi staršími žiakmi zlatý hattrick a v rokoch 2017 a 2018 sme zvíťazili štvrtý respektíve piaty raz v rade. V roku 2019 sme žiaľ tesne obsadili druhé miesto. Po neúčasti v roku 2020 sme okamžite po návrate získali striebro v mladších žiakoch a zlato v starších žiakoch. V roku 2022 sme v tejto súťaži žiaľ ukončili našu unikátnu sériu 55 zápasov bez prehry (Ružomberok 3.6.2013 – Radava 20.11.2022), ktorá nás nakoniec stála obhajobu titulu a mladší žiaci skončili tesne mimo stupienkov. Tí si o rok suchoty zopakovali, no starší žiaci získali suverénnym spôsobom nedávno stratený titul. Ďalšie výzvy nás opäť čakajú...

Počas troch rokov sme si odskočili aj na otvorené MČR družstiev starších žiakov. Tie sa na rozdiel od našich súťaží (4-členné družstvá) hrajú na 6 šachovniciach. Postupne sme na nich získali 4., 3. a 2.miesto.

 

Umiestnenia v majstrovských súťažiach družstiev mládeže

P.č.

Turnaj

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

MSR družstiev mladších žiakov

2

1

7

3

3

16

2.

MSR družstiev starších žiakov

7

3

4

2

1

17

3.

MČR družstiev starších žiakov

1

1

1

3

spolu

9

5

12

6

4

36

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

20.6.2005 – MSR družstiev mladších žiakov - Košice, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(T.Peitl, T.Padyšák, A.Solár, K.Rožárová)

20.6.2005 – MSR družstiev mladších žiakov - Košice, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, A.Kováč, V.Šebo, L.Kevická)

22.4.2006 – MSR družstiev mladších žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(T.Padyšák, A.Kováč, A.Solár, K.Rožárová)

22.4.2006 – MSR družstiev mladších žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, Ju.Šošovička, V.Šebo, M.Michalková)

28.4.2007 – MSR družstiev starších žiakov - Bijacovce, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, K.Rožárová)

2.6.-3.6.2007 - MČR družstiev starších žiakov - Zaječice - Česká republika, KŠN Bratislava - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, A.Solár, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev mladších žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(A.Kováč, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev mladších žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(T.Chabada, T.Sklárš, M.Kimerling, M.Michalková)

10.5.2008 – MSR družstiev mladších žiakov - Višňové, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(P.Michalko, V.Šebo, T.Sklárš, M.Michalková)

31.5.-1.6.2008 – MČR družstiev starších žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 3.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, V.Šebo, A.Solár, K.Rožárová)

29.5.-31.5.2009 – MČR družstiev starších žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 2.miesto

(A.Kováč, M.Kimerling, V.Šebo, T.Sklárš, K.Rožárová, P.Puškár)

6.6.2010 – MSR družstiev starších žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(A.Kováč, Ju.Šošovička, M.Kimerling, K.Rožárová)

6.6.2010 – MSR družstiev starších žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

16.4.2011 – MSR družstiev starších žiakov - Čadca, KŠN Bratislava - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

11.5.2012 – MSR družstiev mladších žiakov - Martin, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(S.Sahidi, A.Vrtiaková, L.Bango, M.Macko)

20.4.2013 – MSR družstiev mladších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava - 3.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, M.Hlavinová, V.Bochnička)

3.6.2013 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(M.Šošovička, S.Sahidi, A.Vrtiaková, J.Suchánsky)

27.4.2014 – MSR družstiev mladších žiakov - Bratislava, KŠN Bratislava - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, A.Slabá, V.Bochnička)

31.5.2014 – MSR družstiev starších žiakov - Trnava, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(S.Sahidi, J.Suchánsky, M.Macko, A.Vrtiaková)

22.5.2015 – MSR družstiev mladších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2015 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Karas, M.Macko, A.Vrtiaková)

24.5.2015 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B - 4.miesto

(I.Lintner, J.Suchánsky, V.Bochnička, A.Slabá)

5.6.2016 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, I.Lintner, A.Vrtiaková)

5.6.2016 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B - 3.miesto

(J.Suchánsky, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

8.4.2017 – MSR družstiev mladších žiakov - Banská Bystrica, KŠN Bratislava B - 3.miesto

(Ja.Šošovička, V.Bochnička, S.Havalda, N.Kubíková)

27.5.2017 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, V.Bochnička, A.Slabá)

11.5.2018 – MSR družstiev mladších žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, C.R.Mészáros)

13.5.2018 – MSR družstiev starších žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2019 – MSR družstiev mladších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, G.Kapolková)

26.5.2019 – MSR družstiev starších žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

10.9.2021 – MSR družstiev mladších žiakov - Nitra, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(C.R.Mészáros, M.Šošovičková, Se.Sahidi, R.Pisarčík)

12.9.2021 – MSR družstiev starších žiakov - Nitra, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(V.Bochnička, J.Šošovička, L.Strišková, S.Bochničková)

12.9.2021 – MSR družstiev starších žiakov - Nitra, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(C.R.Mészáros, M.Šošovičková, S.Havalda, G.Kapolková)

18.11.2022 – MSR družstiev mladších žiakov - Radava, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(C.R.Mészáros, R.Pisarčík, M.Koscelníková, M.Šúňová)

20.11.2022 – MSR družstiev starších žiakov - Radava, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(I.Škreko, M.Rak, S.Havalda, S.Bochničková)

20.11.2022 – MSR družstiev starších žiakov - Radava, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(C.R.Mészáros, Se.Sahidi, L.Strišková, J.Ďurana)

8.5.2023 – MSR družstiev starších žiakov - Senec, KŠN Bratislava A - 1.miesto

(I.Škreko, M.Rak, S.Havalda, S.Bochničková)

 

Najúspešnejšími účastníkmi našich družstiev sú S.Sahidi, V.Bochnička, V.Šebo, K.Rožárová a A.Kováč.

V tabuľke sa nachádzajú aj hráči, ktorých sme doplnili do družstiev ako licenčných.

 

MSR mládeže družstiev - jednotlivci

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Sahidi S.

7

2

2

11

2.

Bochnička V.

5

1

3

1

10

3.

Šebo V.

1

5

1

2

9

4.

Rožárová K.

2

3

3

8

5.

Kováč A.

2

2

3

1

8

6.

Slabá A.

4

1

1

1

7

7.

Vrtiaková A.

3

1

3

7

8.

Michalko P.

3

2

2

7

9.

Macko M.

4

2

6

10.

Havalda S.

1

3

1

1

6

11.

Šándor M.

3

1

1

5

12.

Bochničková S.

2

2

1

5

13.

Sklárš T.

1

3

1

5

14.

Mészáros C.R.

1

2

2

5

15.

Padyšák T.

2

3

5

16.

Suchánsky J.

1

1

1

1

4

17.

Solár A.

2

2

4

18.

Kimerling M.

2

1

3

19.

Šošovička M.

1

2

3

20.

Michalková M.

1

2

3

21.-23.

Rak M.

1

1

2

21.-23.

Škreko I.

1

1

2

21.-23.

Šošovička Ja.

1

1

2

24.

Lintner I.

1

1

2

25.

Strišková L.

1

1

2

26.

Pisarčík R.

1

1

2

27.-29.

Sahidi Se.

1

1

2

27.-29.

Šošovička Ju.

1

1

2

27.-29.

Šošovičková M.

1

1

2

30.

Musaev M.E.

1

1

2

31.

Kapolková G.

1

1

2

32.

Karas M.

1

1

33.

Puškár P.

1

1

34.-37.

Bango L.

1

1

34.-37.

Hlavinová M.

1

1

34.-37.

Kubíková N.

1

1

34.-37.

Peitl T.

1

1

38.-39.

Koscelníková M.

1

1

38.-39.

Šúňová M.

1

1

40.-42.

Ďurana J.

1

1

40.-42.

Chabada T.

1

1

40.-42.

Kevická L.

1

1

 

spolu

36

22

50

26

20

154