Súťaže družstiev – majstrovstvá družstiev mladších a starších žiakov:

 

V súťažiach mládežníckych družstiev sa zúčastňujeme relatívne pravidelne MSR družstiev mladších resp. starších žiakov. Veľkú nulu na konte víťazstiev sme zmazali až v roku 2014 a to dokonca dvojnásobne. V roku 2015 sme si „double“ zopakovali, v roku 2016 získali medzi staršími žiakmi zlatý hattrick a v rokoch 2017 a 2018 sme zvíťazili štvrtý respektíve piaty raz v rade. V roku 2019 sme žiaľ tesne obsadili druhé miesto. Po neúčasti v roku 2020 sme okamžite po návrate získali striebro v mladších žiakoch a zlato v starších žiakoch. V roku 2022 sme v tejto súťaži žiaľ ukončili našu unikátnu sériu 55 zápasov bez prehry (Ružomberok 3.6.2013 – Radava 20.11.2022), ktorá nás nakoniec stála obhajobu titulu a mladší žiaci skončili tesne mimo stupienkov. Tí si o rok suchoty zopakovali, no starší žiaci získali suverénnym spôsobom nedávno stratený titul. Ďalšie výzvy nás opäť čakajú...

 

Počas troch rokov sme si odskočili aj na otvorené MČR družstiev starších žiakov. Tie sa na rozdiel od našich súťaží (4-členné družstvá) hrajú na 6 šachovniciach. Postupne sme na nich získali 4., 3. a 2.miesto.

 

Umiestnenia v majstrovských súťažiach družstiev

P.č.

Turnaj

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

SR - mladší žiaci

2

1

7

3

3

16

2.

SR - starší žiaci

7

3

4

2

1

17

3.

ČR - starší žiaci

1

1

1

3

spolu

9

5

12

6

4

36

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

20.6.2005 – MSR družstiev ml.žiakov - Košice, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(T.Peitl, T.Padyšák, A.Solár, K.Rožárová)

20.6.2005 – MSR družstiev ml.žiakov - Košice, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, A.Kováč, V.Šebo, L.Kevická)

22.4.2006 – MSR družstiev ml.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(T.Padyšák, A.Kováč, A.Solár, K.Rožárová)

22.4.2006 – MSR družstiev ml.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, Ju.Šošovička, V.Šebo, M.Michalková)

28.4.2007 – MSR družstiev st.žiakov - Bijacovce, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, K.Rožárová)

2.-3.6.2007 - MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, A.Solár, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev ml.žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(A.Kováč, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev ml.žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(T.Chabada, T.Sklárš, M.Kimerling, M.Michalková)

10.5.2008 – MSR družstiev ml.žiakov - Višňové, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(P.Michalko, V.Šebo, T.Sklárš, M.Michalková)

31.5.-1.6.2008 – MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 3.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, V.Šebo, A.Solár, K.Rožárová)

29.-31.5.2009 – MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 2.miesto

(A.Kováč, M.Kimerling, V.Šebo, T.Sklárš, K.Rožárová, P.Puškár)

6.6.2010 – MSR družstiev st.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(A.Kováč, Ju.Šošovička, M.Kimerling, K.Rožárová)

6.6.2010 – MSR družstiev st.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

16.4.2011 – MSR družstiev st.žiakov - Čadca, KŠN Bratislava - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

11.5.2012 – MSR družstiev ml.žiakov - Martin, KŠN Bratislava A – 3.miesto

(S.Sahidi, A.Vrtiaková, L.Bango, M.Macko)

20.4.2013 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava – 3.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, M.Hlavinová, V.Bochnička)

3.6.2013 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 2.miesto

(M.Šošovička, S.Sahidi, A.Vrtiaková, J.Suchánsky)

27.4.2014 – MSR družstiev ml.žiakov - Bratislava, KŠN Bratislava – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, A.Slabá, V.Bochnička)

31.5.2014 – MSR družstiev st.žiakov - Trnava, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, J.Suchánsky, M.Macko, A.Vrtiaková)

22.5.2015 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2015 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Karas, M.Macko, A.Vrtiaková)

24.5.2015 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B – 4.miesto

(I.Lintner, J.Suchánsky, V.Bochnička, A.Slabá)

5.6.2016 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, I.Lintner, A.Vrtiaková)

5.6.2016 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B – 3.miesto

(J.Suchánsky, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

8.4.2017 – MSR družstiev ml.žiakov - Banská Bystrica, KŠN Bratislava B – 3.miesto

(Ja.Šošovička, V.Bochnička, S.Havalda, N.Kubíková)

27.5.2017 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, V.Bochnička, A.Slabá)

11.5.2018 – MSR družstiev ml.žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A – 4.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, C.R.Mészáros)

13.5.2018 – MSR družstiev st.žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2019 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 3.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, G.Kapolková)

26.5.2019 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 2.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

10.9.2021 – MSR družstiev ml.žiakov - Nitra, KŠN Bratislava A – 2.miesto

(C.R.Mészáros, M.Šošovičková, Se.Sahidi, R.Pisarčík)

12.9.2021 – MSR družstiev st.žiakov - Nitra, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(V.Bochnička, J.Šošovička, L.Strišková, S.Bochničková)

12.9.2021 – MSR družstiev st.žiakov - Nitra, KŠN Bratislava B – 5.miesto

(C.R.Mészáros, M.Šošovičková, S.Havalda, G.Kapolková)

18.11.2022 – MSR družstiev ml.žiakov - Radava, KŠN Bratislava A – 4.miesto

(C.R.Mészáros, R.Pisarčík, M.Koscelníková, M.Šúňová)

20.11.2022 – MSR družstiev st.žiakov - Radava, KŠN Bratislava A – 3.miesto

(I.Škreko, M.Rak, S.Havalda, S.Bochničková)

20.11.2022 – MSR družstiev st.žiakov - Radava, KŠN Bratislava B – 5.miesto

(C.R.Mészáros, Se.Sahidi, L.Strišková, J.Ďurana)

8.5.2023 – MSR družstiev st.žiakov - Senec, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(I.Škreko, M.Rak, S.Havalda, S.Bochničková)

 

Najúspešnejšími účastníkmi našich družstiev sú S.Sahidi, V.Bochnička, V.Šebo, K.Rožárová a A.Kováč.

V tabuľke sa nachádzajú aj hráči, ktorých sme doplnili do družstiev ako licenčných.

 

MSR mládeže družstiev - jednotlivci

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Sahidi S.

7

2

2

11

2.

Bochnička V.

5

1

3

1

10

3.

Šebo V.

1

5

1

2

9

4.

Rožárová K.

2

3

3

8

5.

Kováč A.

2

2

3

1

8

6.

Slabá A.

4

1

1

1

7

7.

Vrtiaková A.

3

1

3

7

8.

Michalko P.

3

2

2

7

9.

Macko M.

4

2

6

10.

Havalda S.

1

3

1

1

6

11.

Šándor M.

3

1

1

5

12.

Bochničková S.

2

2

1

5

13.

Sklárš T.

1

3

1

5

14.

Mészáros C.R.

1

2

2

5

15.

Padyšák T.

2

3

5

16.

Suchánsky J.

1

1

1

1

4

17.

Solár A.

2

2

4

18.

Kimerling M.

2

1

3

19.

Šošovička M.

1

2

3

20.

Michalková M.

1

2

3

21.-23.

Rak M.

1

1

2

21.-23.

Škreko I.

1

1

2

21.-23.

Šošovička Ja.

1

1

2

24.

Lintner I.

1

1

2

25.

Strišková L.

1

1

2

26.

Pisarčík R.

1

1

2

27.-29.

Sahidi Se.

1

1

2

27.-29.

Šošovička Ju.

1

1

2

27.-29.

Šošovičková M.

1

1

2

30.

Musaev M.E.

1

1

2

31.

Kapolková G.

1

1

2

32.

Karas M.

1

1

33.

Puškár P.

1

1

34.-37.

Bango L.

1

1

34.-37.

Hlavinová M.

1

1

34.-37.

Kubíková N.

1

1

34.-37.

Peitl T.

1

1

38.-39.

Koscelníková M.

1

1

38.-39.

Šúňová M.

1

1

40.-42.

Ďurana J.

1

1

40.-42.

Chabada T.

1

1

40.-42.

Kevická L.

1

1

 

spolu

36

22

50

26

20

154