TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Súťaže družstiev – majstrovstvá družstiev mladších a starších žiakov:

 

V súťažiach mládežníckych družstiev sa zúčastňujeme relatívne pravidelne MSR družstiev mladších resp. starších žiakov. Veľkú nulu na konte víťazstiev sme zmazali až v roku 2014 a to dokonca dvojnásobne. V roku 2015 sme si „double“ zopakovali, v roku 2016 získali medzi staršími žiakmi zlatý hattrick a v rokoch 2017 a 2018 sme zvíťazili štvrtý respektíve piaty raz v rade. V roku 2019 sme žiaľ tesne obsadili druhé miesto.

 

Počas troch rokov sme si odskočili aj na otvorené MČR družstiev starších žiakov. Tie sa na rozdiel od našich súťaží (4-členné družstvá) hrajú na 6 šachovniciach. Postupne sme na nich získali 4., 3. a 2.miesto.

 

Umiestnenia v majstrovských súťažiach družstiev

P.č.

Turnaj

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

SR - mladší žiaci

2

7

2

3

14

2.

SR - starší žiaci

5

3

3

2

13

3.

ČR - starší žiaci

1

1

1

3

spolu

7

4

11

5

3

30

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

20.6.2005 – MSR družstiev ml.žiakov - Košice, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(T.Peitl, T.Padyšák, A.Solár, K.Rožárová)

20.6.2005 – MSR družstiev ml.žiakov - Košice, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, A.Kováč, V.Šebo, L.Kevická)

22.4.2006 – MSR družstiev ml.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(T.Padyšák, A.Kováč, A.Solár, K.Rožárová)

22.4.2006 – MSR družstiev ml.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(P.Michalko, Ju.Šošovička, V.Šebo, M.Michalková)

28.4.2007 – MSR družstiev st.žiakov - Bijacovce, KŠN Bratislava A - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, K.Rožárová)

2.-3.6.2007 - MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 4.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, A.Solár, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev ml.žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(A.Kováč, P.Michalko, V.Šebo, K.Rožárová)

10.6.2007 – MSR družstiev ml.žiakov - Kanianka, KŠN Bratislava B - 5.miesto

(T.Chabada, T.Sklárš, M.Kimerling, M.Michalková)

10.5.2008 – MSR družstiev ml.žiakov - Višňové, KŠN Bratislava A - 3.miesto

(P.Michalko, V.Šebo, T.Sklárš, M.Michalková)

31.5.-1.6.2008 – MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 3.miesto

(A.Kováč, T.Padyšák, P.Michalko, V.Šebo, A.Solár, K.Rožárová)

29.-31.5.2009 – MČR družstiev st.žiakov - Zaječice, KŠN Bratislava - 2.miesto

(A.Kováč, M.Kimerling, V.Šebo, T.Sklárš, K.Rožárová, P.Puškár)

6.6.2010 – MSR družstiev st.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava A - 2.miesto

(A.Kováč, Ju.Šošovička, M.Kimerling, K.Rožárová)

6.6.2010 – MSR družstiev st.žiakov - Prešov, KŠN Bratislava B - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

16.4.2011 – MSR družstiev st.žiakov - Čadca, KŠN Bratislava - 3.miesto

(M.Šošovička, V.Šebo, T.Sklárš, A.Vrtiaková)

11.5.2012 – MSR družstiev ml.žiakov - Martin, KŠN Bratislava A – 3.miesto

(S.Sahidi, A.Vrtiaková, L.Bango, M.Macko)

20.4.2013 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava – 3.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, M.Hlavinová, V.Bochnička)

3.6.2013 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 2.miesto

(M.Šošovička, S.Sahidi, A.Vrtiaková, J.Suchánsky)

27.4.2014 – MSR družstiev ml.žiakov - Bratislava, KŠN Bratislava – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, A.Slabá, V.Bochnička)

31.5.2014 – MSR družstiev st.žiakov - Trnava, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, J.Suchánsky, M.Macko, A.Vrtiaková)

22.5.2015 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2015 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Karas, M.Macko, A.Vrtiaková)

24.5.2015 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B – 4.miesto

(I.Lintner, J.Suchánsky, V.Bochnička, A.Slabá)

5.6.2016 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, I.Lintner, A.Vrtiaková)

5.6.2016 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava B – 3.miesto

(J.Suchánsky, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

8.4.2017 – MSR družstiev ml.žiakov - Banská Bystrica, KŠN Bratislava B – 3.miesto

(Ja.Šošovička, V.Bochnička, S.Havalda, N.Kubíková)

27.5.2017 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Macko, V.Bochnička, A.Slabá)

11.5.2018 – MSR družstiev ml.žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A – 4.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, C.R.Mészáros)

13.5.2018 – MSR družstiev st.žiakov - Topoľčany, KŠN Bratislava A – 1.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

24.5.2019 – MSR družstiev ml.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 3.miesto

(M.E.Musaev, S.Havalda, S.Bochničková, G.Kapolková)

26.5.2019 – MSR družstiev st.žiakov - Ružomberok, KŠN Bratislava A – 2.miesto

(S.Sahidi, M.Šándor, V.Bochnička, A.Slabá)

 

Najúspešnejšími účastníkmi našich družstiev sú S.Sahidi, V.Šebo, V.Bochnička, K.Rožárová a A.Kováč.

V tabuľke sa nachádzajú aj hráči, ktorých sme doplnili do družstiev ako licenčných.

 

MSR mládeže družstiev - jednotlivci

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Sahidi S.

7

2

2

11

2.

Bochnička V.

4

1

3

1

9

3.

Šebo V.

1

5

1

2

9

4.

Rožárová K.

2

3

3

8

5.

Kováč A.

2

2

3

1

8

6.

Slabá A.

4

1

1

1

7

7.

Vrtiaková A.

3

1

3

7

8.

Michalko P.

3

2

2

7

9.

Macko M.

4

2

6

10.

Šándor M.

3

1

1

5

11.

Sklárš T.

1

3

1

5

12.

Padyšák T.

2

3

5

13.

Suchánsky J.

1

1

1

1

4

14.

Solár A.

2

2

4

15.

Kimerling M.

2

1

3

16.

Šošovička M.

1

2

3

17.

Havalda S.

2

1

3

18.

Michalková M.

1

2

3

19.

Lintner I.

1

1

2

20.

Šošovička Ju.

1

1

2

21.-22.

Bochničková S.

1

1

2

21.-22.

Musaev M.E.

1

1

2

23.

Karas M.

1

1

24.

Puškár P.

1

1

25.-30.

Bango L.

1

1

25.-30.

Hlavinová M.

1

1

25.-30.

Kapolková G.

1

1

25.-30.

Kubíková N.

1

1

25.-30.

Peitl T.

1

1

25.-30.

Šošovička Ja.

1

1

31.

Mészáros C.R.

1

1

32.-33.

Chabada T.

1

1

32.-33.

Kevická L.

1

1

 

spolu

28

18

46

22

12

126