GPX mládeže – finále a semifinále:

 

Náborová súťaž Grand Prix mládeže začala ročníkom 2007/08 a pokračuje dodnes. O jej obľube svedčí aj neustále vzrastajúci počet jej účastníkov. Po prvom ročníku bolo do jej štatútu zahrnuté aj semifinálové kolo. Umiestnenie v TOP5 (finále a semifinále) sme zatiaľ zaznamenali 41x. Klubovým cieľom ale, samozrejme, zostáva úroveň GPX (prekročením maximálnej ratingovej hranice) čím skôr opustiť.

 

GPX mládeže - semifinále a finále

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

3

2

5

2.

Bochničková S.

3

1

1

5

3.

Mészáros C.R.

2

1

1

4

4.

Macko M.

1

1

1

1

4

5.

Šúňová M.

1

1

1

1

4

6.

Bochnička V.

1

2

3

7.

Kubíková N.

1

1

1

3

8.

Havaldová N.

2

1

3

9.

Suchánsky J.

1

1

2

10.

Havalda S.

1

1

2

11.

Kapolková G.

2

2

12.

Valentová S.

1

1

13.-15.

Kravár P.

1

1

13.-15.

Macko P.

1

1

13.-15.

Šúň M.

1

1

 

spolu

11

9

6

7

8

41

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

18.6.2008 – Finále GPX mládeže - D08 - Martin, A.Vrtiaková - 1.miesto

18.6.2008 – Finále GPX mládeže - CH08 - Martin, M.Macko - 4.miesto

18.6.2008 – Finále GPX mládeže - CH11 - Martin, P.Macko - 5.miesto

30.5.2009 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Brezová pod Bradlom, A.Vrtiaková - 2.miesto

30.5.2009 – Semifinále GPX mládeže - CH08 - Brezová pod Bradlom, M.Macko - 1.miesto

13.6.2009 – Finále GPX mládeže - D11 - Žilina, A.Vrtiaková - 2.miesto

13.6.2009 – Finále GPX mládeže - CH08 - Žilina, M.Macko - 3.miesto

29.5.2010 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Štefanov, A.Vrtiaková - 1.miesto

12.6.2010 – Finále GPX mládeže - D11 - Martin, A.Vrtiaková - 1.miesto

28.5.2011 – Semifinále GPX mládeže - CH11 - Bratislava, M.Macko - 2.miesto

28.5.2011 – Semifinále GPX mládeže - CH11 - Bratislava, P.Kravár - 5.miesto

3.6.2012 – Semifinále GPX mládeže - CH14 - Osuské, J.Suchánsky - 3.miesto

16.6.2012 – Finále GPX mládeže - CH14 - Martin, J.Suchánsky - 1.miesto

8.6.2013 – Semifinále GPX mládeže - CH08 - Bratislava, V.Bochnička - 4.miesto

15.6.2013 – Finále GPX mládeže - CH08 - Ružomberok, V.Bochnička - 2.miesto

25.5.2014 – Semifinále GPX mládeže - CH11 - Osuské, V.Bochnička - 4.miesto

3.6.2017 – Semifinále GPX mládeže - D08 - Dubnica nad Váhom, N.Havaldová - 5.miesto

3.6.2017 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Dubnica nad Váhom, S.Bochničková - 3.miesto

3.6.2017 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Dubnica nad Váhom, N.Kubíková - 4.miesto

18.6.2017 – Finále GPX mládeže - D11 - Topoľčany, S.Bochničková - 2.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - D08 - Skalica, S.Valentová - 2.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Skalica, S.Bochničková - 1.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Skalica, N.Havaldová - 4.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Skalica, G.Kapolková - 5.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - CH08 - Skalica, C.R.Mészáros - 1.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - CH08 - Skalica, M.Šúň - 5.miesto

2.6.2018 – Semifinále GPX mládeže - CH11 - Skalica, S.Havalda - 3.miesto

9.6.2018 – Finále GPX mládeže - CH08 - Humenné, C.R.Mészáros - 2.miesto

9.6.2018 – Finále GPX mládeže - CH11 - Humenné, S.Havalda - 2.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - D08 - Dubnica nad Váhom, M.Šúňová - 2.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - CH08 - Dubnica nad Váhom, C.R.Mészáros - 3.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Dubnica nad Váhom, N.Havaldová - 4.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - D14 - Dubnica nad Váhom, S.Bochničková - 1.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - D14 - Dubnica nad Váhom, N.Kubíková - 3.miesto

2.6.2019 – Semifinále GPX mládeže - D14 - Dubnica nad Váhom, G.Kapolková - 5.miesto

15.6.2019 – Finále GPX mládeže - D08 - Holíč, M.Šúňová - 5.miesto

15.6.2019 – Finále GPX mládeže - CH08 - Holíč, C.R.Mészáros - 1.miesto

15.6.2019 – Finále GPX mládeže - D14 - Holíč, S.Bochničková - 1.miesto

15.6.2019 – Finále GPX mládeže - D14 - Holíč, N.Kubíková - 5.miesto

10.6.2023 – Semifinále GPX mládeže - D11 - Prievidza, M.Šúňová - 1.miesto

24.6.2023 – Finále GPX mládeže - D11 - Smižany, M.Šúňová - 4.miesto