TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Turnaje v okolí 100km

Archív článkov

GPX – finále a semifinále:

 

Náborová súťaž Grand Prix mládeže začala ročníkom 2007/08 a pokračuje dodnes. O jej obľube svedčí aj neustále vzrastajúci počet jej účastníkov. Po prvom ročníku bolo do jej štatútu zahrnuté aj semifinálové kolo. Umiestnenie v TOP5 (finále a semifinále) sme zatiaľ zaznamenali 29x. Klubovým cieľom ale samozrejme zostáva úroveň GPX (prekročením maximálnej ratingovej hranice) čím skôr opustiť.

 

GPX - semifinále a finále

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

3

2

5

2.

Macko M.

1

1

1

1

4

3.

Bochničková S.

1

1

1

3

4.

Bochnička V.

1

2

3

5.

Mészáros C.R.

1

1

2

6.

Suchánsky J.

1

1

2

7.

Havalda S.

1

1

2

8.

Havaldová N.

1

1

2

9.

Valentová S.

1

1

10.

Kubíková N.

1

1

11.-14.

Kapolková G.

1

1

11.-14.

Kravár P.

1

1

11.-14.

Macko P.

1

1

11.-14.

Šúň M.

1

1

 

spolu

7

8

4

5

5

29

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

18.6.2008 – finále GPX - D08 - Martin, A.Vrtiaková - 1.miesto

18.6.2008 – finále GPX - CH08 - Martin, M.Macko - 4.miesto

18.6.2008 – finále GPX - CH11 - Martin, P.Macko - 5.miesto

30.5.2009 – semifinále GPX - D11 - Brezová pod Bradlom, A.Vrtiaková - 2.miesto

30.5.2009 – semifinále GPX - CH08 - Brezová pod Bradlom, M.Macko - 1.miesto

13.6.2009 – finále GPX - D11 - Žilina, A.Vrtiaková - 2.miesto

13.6.2009 – finále GPX - CH08 - Žilina, M.Macko - 3.miesto

29.5.2010 – semifinále GPX - D11 - Štefanov, A.Vrtiaková - 1.miesto

12.6.2010 – finále GPX - D11 - Martin, A.Vrtiaková - 1.miesto

28.5.2011 – semifinále GPX - CH11 - Bratislava, M.Macko - 2.miesto, P.Kravár - 5.miesto

3.6.2012 – semifinále GPX - CH14 - Osuské, J.Suchánsky - 3.miesto

16.6.2012 – finále GPX - CH14 - Martin, J.Suchánsky - 1.miesto

8.6.2013 – semifinále GPX - CH08 - Bratislava, V.Bochnička - 4.miesto

15.6.2013 – finále GPX - CH08 - Ružomberok, V.Bochnička - 2.miesto

25.5.2014 – semifinále GPX - CH11 - Osuské, V.Bochnička - 4.miesto

3.6.2017 – semifinále GPX - D08 – Dubnica nad Váhom, N.Havaldová - 5.miesto

3.6.2017 – semifinále GPX - D11 – Dubnica nad Váhom, S.Bochničková - 3.miesto

3.6.2017 – semifinále GPX - D11 – Dubnica nad Váhom, N.Kubíková - 4.miesto

18.6.2017 – finále GPX - D11 – Topoľčany, S.Bochničková - 2.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - D08 – Skalica, S.Valentová - 2.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - D11 – Skalica, S.Bochničková - 1.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - D11 – Skalica, N.Havaldová - 4.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - D11 – Skalica, G.Kapolková - 5.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - CH08 – Skalica, C.R.Mészáros - 1.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - CH08 – Skalica, M.Šúň - 5.miesto

2.6.2018 – semifinále GPX - CH11 – Skalica, S.Havalda - 3.miesto

9.6.2018 – finále GPX - CH08 – Humenné, C.R.Mészáros - 2.miesto

9.6.2018 – finále GPX - CH11 – Humenné, S.Havalda - 2.miesto