Ročník 2003/2004

Bližšie informácie sa zatiaľ v archívoch nenašli.