Tréningové skupiny 2012 – 2013

Počas školského roku 2012-2013 sme v priebehu pondelkov a štvrtkov mali nasledovné počty skupinových tréningov:

skupina A 27 tréningov a skupina B 26 tréningov. Pondelkový šachový krúžok pre začiatočníkov bol v podstate niečo ako skupina C.

Tento rok bol čo sa týka počtu tréningov o niečo bohatší ako minulý. Moje pracovné povinnosti, resp. služobné cesty, tentoraz zrušili iba 4 tréningy.

Z neúčastí účastníkov tréningov tento rok zahrali prím opätovne choroba, škola, účasť na šachovom turnaji.

Návštevnosť na tréningoch bola v skupine A neskutočných 91,4% a v skupine B výborných 76,0%.

V skupine A je pod nízkou účasťou Jakuba Suchánskeho a v skupine B u Vladka Bochničku to, že v daných skupinách začali trénovať až v priebehu školského roku.

Tréningy KŠN - skupina A - ročník 2012/2013

Tréningy KŠN - skupina B - ročník 2012/2013