TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Turnaje v okolí 100km

Archív článkov

KŠN Bratislava sa v spolupráci s ŠK Dúbravan a s MČ Bratislava - Staré Mesto podieľal na organizácii nedeľného šachové podujatia na Hviezdoslavovom námestí.

Výsledky na chess-results

418 419

420 421