TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Nakoľko turnaj termínovo kolidoval s MSR mládeže, nakoniec sa ho pod hlavičkou ŠpMNDaG Skalická B zúčastnila od nás iba dvojica Mirko Macko a Peťo Kravár. Tí napokon skončili na druhom mieste.

Turnaj (11 družstiev): ŠpMNDaG Skalická B (M.Macko 3,5b/5, P.Kravár 4,5b/5) 2.miesto

Výsledky na chess-results

139  150