Pri príležitosti plánovaného vytvorenia novej tréningovej skupiny, ktorá začne v budúcom školskom roku, sme sa rozhodli zorganizovať už pred prázdninami jednodňový tréningový kemp. Cieľom bolo jednak to, aby sme zažili na vlastnej koži spoluprácu s prípadnými zverencami do ďalších rokov, zistili ich aktuálne silné veci a slabiny a pripravili im na leto možný tréningový plán. Druhým bol fakt, aby predbežní záujemcovia a ich rodičia zistili, čo od nás môžu reálne očakávať a podľa toho sa mohli rozhodnúť, či možnosť budúcej spolupráce využijú, alebo sa rozhodnú pre iné možné alternatívy. Aj preto účasť na tomto konkrétnom podujatí nebola limitovaná klubovou príslušnosťou. Nakoniec sa akcie zúčastnilo sedem statočných, ktorých sme mierne doplnili, ale o tom až o chvíľu neskôr...

Počas dňa sme stihli štyri tréningové bloky (každý bol ešte menšou prestávkou rozdelený na dva približne 45-minútové), ktoré pozostávali z rôznych tréningových aktivít, súťaží v riešení šachových diagramov aj špeciálnych diagramov a v neposlednom rade z dvoch partií v zápase družstiev. Niektoré z nich sme na konci stihli s deťmi rozobrať, no úplne všetky sme okomentovali a zaradili ich do kompletného materiálu (takže si ich môžu doma pozrieť a poučiť sa z vlastných chýb, ale aj chýb ostatných), spolu so všetkými ostatnými aktivitami a výstupmi z tejto akcie. Jedným z nich bola aj prezentácia pre rodičov o fungovaní KŠN Bratislava.

Ďakujeme našim asistentkám Miške a Lucke, ktoré nám pomohli s dozorom cez prestávky, ako aj opravovaním diagramov a taktiež aj menšej Miške, ktorá nám vytrhla tŕň z päty, keď doplnila doslova na poslednú chvíľu počet účastníkov na párny.

Nakoľko išlo o našu prvú akciu tohto typu pre takúto vekovú skupinu, nevyhli sme sa pri bohatom programe nedodržaniu časového harmonogramu, no veríme, že účastníci a ich rodičia si akciu užili tak ako my. Deti sa snažili, pracovali, za šachovnicami bojovali a aj keď prišlo občas aj na slzy, úsmevov bolo viac. Získavali nové vedomosti aj zručnosti a najmä prekonávali samé seba, pretože program bol – a to cielene – dosť náročný.

Tréningový kemp KŠN (8 účastníkov): B.Hrdličková, M.Paľun, O Šuplata, (M.Šúňová)

438 439

444 445

440 441

442 443