V rámci SŠZ, dá sa už povedať takmer tradične, sa na poslednú chvíľu (tri týždne vopred sa za ňu určite dajú považovať) v kalendári zjavili propozície MSR družstiev študentov a žiakov. Ak by sa nekonali v Bratislave, asi by sme o nich ani nezverejnili toto info, no takto nebola vylúčená účasť našich hráčov v rámci viacerých školských družstiev.

Podľa feedbacku, ktorý dostal autor týchto riadkov nielen počas turnaja, ale aj po ňom, boli tieto školské MSR prelomové a výnimočné. Nie však počtom družstiev, lebo ako sa isto dočítame o pár dní na oficiálnom webe SŠZ, to bude asi to jediné, čím sa bude dať pochváliť. Otázkou však ostáva, za akú cenu...

Nepripravenosť hracích miestností, v kombinácií s pripustením mnohých družstiev (typická slabosť slovenských organizátorov a často aj inak fundovaných rozhodcov), ktoré neboli vopred prihlásené a zrazu sa "náhodne" zjavili na prezentácii, viedli k celkovej katastrofe. V snahe sa zavďačiť všetkým, sa často nezavďačíte nikomu. A tak namiesto zopár nezodpovedných, rozhodnutím (ne)kompetentných, trpeli všetci. Už od úvodu veľká snehová guľa sa totiž začala postupne nabaľovať do absurdných rozmerov nehodných názvu MSR. Aby sme si ušetrili minúty rozpisovania (kvetnatý popis priamych účastníkov turnaja by si to zaslúžil), dáme to iba v skratke...

Chystanie hracích priestorov v deň turnaja je vždy riziko, tu sa (pri väčšom počte hráčov) krásne vypomstilo. Chaos pri registrácii (niektoré družstvá doteraz neuhradili štartovné, či všetky dostali doklady je tiež otázne), ktorý viedol ku štartu o dve hodiny oproti plánovanému harmonogramu. Ale možno aspoň pobavil okoloidúcich, ktorí netušili, či sa vo Vetvári nerozdáva niečo zadarmo. V snahe o zrýchlenie priebehu turnaja presunutie časti rozhodcovských kompetencií na účastníkov viedlo k tomu, že často boli na papieroch napísané úplne iné štvorice, ako reálne hrali. Rozhodcovia si napríklad počas turnaja nevšimli, že v piatom a siedmom kole mali na chess-results medzi družstvami SŠ aj také faily, ako fakt, že v nich hrala Trnava so štyrmi chlapcami (v realite však hrala správne 3+1, čo bolo dodatočne opravné). Chýbajúce mikrofóny sú pri takom množstve osôb asistovanou samovraždou, iba dve toalety v priestoroch pre hráčov SŠ (nerozdelené na chlapcov a dievčatá, plus bez toaletného papiera) tiež nie sú chvályhodné. Zabezpečenie obedu sa taktiež nezaobišlo bez väčších komplikácií (čo však naši skúsenejší hráči, ktorí v minulosti absolvovali Topoľčany, zvládli). Chaos vo výsledkoch viedol k najprv chybne vyhlásenej najlepšej 4. šachovnici a radšej sa už prestaneme špárať ďalej, lebo narazíme na to, či to celé vôbec spĺňalo nejaké známky regulérnosti... Niet preto divu, že niektoré družstvá to zabalili a odišli z turnaja predčasne. Sprievodné osoby totiž tiež mali čo iné na práci, ako byť na šachovom turnaji do cca 17:30. Kto by si chcel pozrieť partie, na linkoch síce môže, no nemá garantované, že ich aj hrali dotyční hráči (ak ste ich dokázali dešifrovať pri chybe s diakritikou, ktorú si osoba zodpovedná za online prenos za 7 kôl nevšimla). Vo viacerých prípadoch tomu tak totiž určite nebolo...

Svätá trojica - "Online" ZŠ - hieroglyfy č.1"Online" SŠ - hieroglyfy č.2Hieroglyfy - wikipédia

Za normálnych okolností by teraz nasledovalo hodnotenie šachovej časti turnaja a jeho jednotlivých výsledkov a výkonov našich hráčov. Musíme sa však uspokojiť s faktom, že viaceré výsledky na chess-results nie sú správne nahodené a tak z nesprávnych vstupov nebudeme robiť žiadne seriózne výstupy. Takže preto výnimočne iba pravdepodobné výsledky družstiev a hádam aj pravdepodobne trafené šachovnice...

MSR družstiev žiakov (82 družstiev): Gymnázium Grӧsslingova BA (A.Kapolková – 2.šachovnica, N.Havaldová – 3.šachovnica) – 10.miesto, ZŠ s MŠ Komenského BA (R.Pisarčík – 1.šachovnica) – 13.miesto, SŠ Tilgnerova (J.Ďurana – 1.šachovnica)  16.miesto, ŠpMNDaG Teplická BA (J.Lehocký – 1.šachovnica, M.Šúňová – 2.šachovnica, W.Vanko – 3.šachovnica, S.Bittner – 4.šachovnica) – 21.miesto

Výsledky na chess-results

MSR družstiev študentov (45 družstiev): Gymnázium Juraja Hronca BA (E.Walter – 1.šachovnica, S.Bochničková – 2.šachovnica, S.Havalda – 4.šachovnica) 11.miesto, SG Cenada BA (L.Strišková  1.šachovnica) 16.miesto, ŠpMNDaG Teplická (FM V.Bochnička – 1.šachovnica, G.Kapolková – 2.šachovnica, O.Šoltys – 3.šachovnica) 20.miesto

Výsledky na chess-results

(Asi naivne) očakávame, že uvidíme konkrétne reakciu a opatrenie zo strany poskytovateľa dotácie na toto podujatie. Je síce fakt, že aj iné katastrofy sa na úrovni SŠZ, či krajských zväzov, tolerujú a ku škrtom nedochádza, ale ak aj táto fraška ostane bez konkrétnej odozvy, potom už môžeme peniaze z rozpočtu SŠZ rovno páliť v krbe.

Na záver nám už len ostáva dúfať, že blížiace sa aprílové Dudince budú vyzerať (úplne vo všetkom) inak, lebo ak by sa toto podujatie malo podobať na to v Podunajských Biskupiciach, bolo by z našej strany nutné zvážiť, či radšej neostať doma. Nič to však už nezmení na tom, že ako šachová komunita sme si za jednu stredu urobili na školách po celom Slovensku takú hanbu, že až...

211 223 222

224 225 226

227