Posledným podujatím série začiatočníkov v tomto kalendárnom roku bol decembrový turnaj a očakávali sme na ňom aj našu účasť. O tú sa nakoniec postarala Miška, no bola svojim spôsobom iba polovičná. Prvé kolo pri presune z plávania už tradične neabsolvovala. Z ďalších troch partií dokázala vyhrať dve, no následne žiaľ musela z turnaja odstúpiť.

Rapid turnaj (37 hráčov): M.Šúňová 2b/7 30.miesto

Výsledky na chess-results

162 163