V priestoroch X-Bionicu v Šamoríne sa tesne pred odchodom na Mitropu uskutočnilo reprezentačné sústredenie pod vedením GM Movsesiana a GM Štohla. Veríme, že ho naša trojica Emka, Simonka a Samir využila naplno a prajeme im šťastnú cestu do Chorvátska.

Zoznam účastníkov: IM S.Sahidi, WFM S.Bochničková, E.Walter

290 291