Jednotlivci – MSR mládeže a MSR v rapid šachu mládeže:

 

Pri vytváraní historických štatistík úspešnosti jednotlivcov bolo rozhodnuté, že kritériom bude umiestnenie v TOP5 na celoslovenských súťažiach, t.j. MSR mládeže a MSR mládeže v rapid šachu. Výsledky v ostatných súťažiach ako napríklad majstrovstvá škôl, majstrovstvá Bratislavského kraja, resp. úspechy v iných turnajoch sa pre zjednodušenie neberú do úvahy.

 

V kategórii jednotlivcov sa nám podarilo na MSR mládeže a MSR mládeže v rapid šachu získať medailu zatiaľ 131x. Ďalších 70 umiestnení bolo na štvrtom resp. piatom mieste. Dokopy sme teda spoločnými silami zdolali prvú stovku medailí a v umiestnení TOP5 sme dokonca s aktuálnym číslom 201 načali už tú tretiu. A to napriek neúčasti oficiálnej výpravy na podujatiach v roku 2020 a kolízii s Mitropa Cupom v roku 2023.

 

Na MSR mládeže je rozloženie najúspešnejších nasledovné:

 

MSR mládeže

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

7

2

1

10

2.

Sahidi S.

2

3

2

1

8

3.

Bochnička V.

2

1

2

1

6

4.

Michalko P.

3

2

1

6

5.

Rožárová K.

1

4

1

6

6.

Macko M.

2

3

1

6

7.

Mészáros C.R.

1

2

2

5

8.

Kapolková G.

2

1

2

5

9.

Bochničková S.

2

1

1

4

10.

Šúňová M.

2

1

1

4

11.

Strišková L.

3

3

12.

Kováč A.

2

1

3

13.

Šebo V.

2

1

3

14.

Rak M.

3

3

15.-16.

Karas M.

1

1

2

15.-16.

Pisarčík R.

1

1

2

17.

Lintner I.

1

1

2

18.

Padyšák T.

1

1

2

19.

Michalková M.

2

2

20.-21.

Ďurana J.

1

1

20.-21.

Walter E.

1

1

22.-23.

Sahidi Se.

1

1

22.-23.

Smidová M.

1

1

24.-25.

Solár A.

1

1

24.-25.

Valentová S.

1

1

26.-29.

Kevická L.

1

1

26.-29.

Kubíková N.

1

1

26.-29.

Starovič M.

1

1

26.-29.

Šúň M.

1

1

 

spolu

24

18

15

17

18

92

 

Na MSR mládeže v rapid šachu:

 

MSR mládeže v rapid šachu

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

8

3

2

13

2.

Sahidi S.

9

1

2

12

3.

Macko M.

1

3

2

6

4.

Bochnička V.

1

3

1

1

6

5.

Bochničková S.

3

2

5

6.

Mészáros C.R.

3

1

1

5

7.

Šúňová M.

2

3

5

8.

Michalko P.

3

1

4

9.

Lintner I.

1

1

2

4

10.

Walter E.

1

2

1

4

11.

Šándor M.

1

1

2

4

12.

Strišková L.

1

3

4

13.

Sahidi Se.

1

1

1

3

14.

Šebo V.

1

2

3

15.

Rožárová K.

1

2

3

16.

Kováč A.

3

3

17.

Pisarčík R.

1

1

2

18.

Karas M.

1

1

2

19.

Kapolková G.

1

1

2

20.

Michalková M.

1

1

2

21.-23.

Macko P.

1

1

21.-23.

Rak M.

1

1

21.-23.

Valentová S.

1

1

24.-25.

Kimerling M.

1

1

24.-25.

Suchánsky J.

1

1

26.-29.

Ďurana J.

1

1

26.-29.

Kubíková N.

1

1

26.-29.

Šoltys O.

1

1

26.-29.

Štelbaský F.

1

1

30.-37.

Havalda S.

1

1

30.-37.

Havaldová N.

1

1

30.-37.

Kravár P.

1

1

30.-37.

Padyšák T.

1

1

30.-37.

Sahidi Sh.

1

1

30.-37.

Sklárš T.

1

1

30.-37.

Smidová M.

1

1

30.-37.

Šúň M.

1

1

 

spolu

35

21

19

13

21

109

 

Spoločná tabuľka oboch majstrovských súťaží:

 

MSR mládeže a MSR mládeže v rapid šachu

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

15

2

4

2

23

2.

Sahidi S.

11

4

2

1

2

20

3.

Bochnička V.

3

4

1

3

1

12

4.

Macko M.

1

5

5

1

12

5.

Michalko P.

6

3

1

10

6.

Mészáros C.R.

4

3

3

10

7.

Bochničková S.

5

2

1

1

9

8.

Šúňová M.

2

5

1

1

9

9.

Rožárová K.

1

1

6

1

9

10.

Strišková L.

3

1

3

7

11.

Kapolková G.

2

1

2

2

7

12.

Lintner I.

2

1

2

1

6

13.

Šebo V.

1

4

1

6

14.

Kováč A.

2

1

3

6

15.

Walter E.

1

1

2

1

5

16.

Pisarčík R.

2

2

4

17.

Karas M.

2

1

1

4

18.

Sahidi Se.

1

2

1

4

19.

Šándor M.

1

1

2

4

20.

Rak M.

1

3

4

21.

Michalková M.

1

3

4

22.

Padyšák T.

1

1

1

3

23.-24.

Ďurana J.

1

1

2

23.-24.

Valentová S.

1

1

2

25.

Smidová M.

1

1

2

26.

Kubíková N.

1

1

2

27.

Šúň M.

2

2

28.

Macko P.

1

1

29.-30.

Kimerling M.

1

1

29.-30.

Suchánsky J.

1

1

31.-33.

Solár A.

1

1

31.-33.

Šoltys O.

1

1

31.-33.

Štelbaský F.

1

1

34.-40.

Havalda S.

1

1

34.-40.

Havaldová N.

1

1

34.-40.

Kevická L.

1

1

34.-40.

Kravár P.

1

1

34.-40.

Sahidi Sh.

1

1

34.-40.

Sklárš T.

1

1

34.-40.

Starovič M.

1

1

 

spolu

59

38

34

31

39

201

 

Zoradenie umiestnení podľa jednotlivých rokov:

 

MSR mládeže a MSR mládeže v rapid šachu

 

P.č.

Rok

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

 

1.

2003

1

1

 

2.

2004

1

1

2

 

3.

2005

1

1

2

4

 

4.

2006

2

2

2

4

10

 

5.

2007

1

2

3

1

7

 

6.

2008

2

1

1

4

3

11

 

7.

2009

3

1

1

5

 

8.

2010

3

2

1

1

7

 

9.

2011

1

2

1

1

5

 

10.

2012

2

2

4

 

11.

2013

3

2

1

2

8

 

12.

2014

3

1

2

1

7

 

13.

2015

4

2

1

2

1

10

 

14.

2016

5

5

1

1

12

 

15.

2017

5

2

2

3

12

 

16.

2018

2

4

4

5

3

18

 

17.

2019

5

3

1

2

6

17

 

18.

2020

2

5

1

1

9

*

19.

2021

7

2

1

1

3

14

 

20.

2022

7

4

2

3

3

19

 

21.

2023

4

5

5

1

4

19

**

 

spolu

59

38

34

31

39

201

 

*s výrazne obmedzenou účasťou na oboch podujatiach v roku 2020

 

** Mitropa 2023

             

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

31.5.2003 – MSR mládeže - CH08 – Janova Lehota, P.Michalko - 1.miesto

29.2.-6.3.2004 – MSR mládeže – D10 - Pohorelá, K.Rožárová - 4.miesto

12.6.2004 – MSR mládeže - CH08 – Košice, P.Michalko - 1.miesto

13.-19.2.2005 – MSR mládeže - CH12 - Vrútky, A.Solár - 4.miesto

11.-16.4.2005 – MSR mládeže - CH10 - Liptovský Mikuláš, P.Michalko - 3.miesto, V.Šebo - 4.miesto

4.6.2005 – MSR v rapid šachu - CH10 - Prievidza, P.Michalko - 1 .miesto

5.-10.3.2006 – MSR mládeže - D10 - Brezová pod Bradlom, M.Michalková - 5.miesto

5.-10.3.2006 – MSR mládeže - D12 - Brezová pod Bradlom, K.Rožárová - 1.miesto

5.-10.3.2006 – MSR mládeže - CH10 - Brezová pod Bradlom, P.Michalko - 4.miesto

5.-10.3.2006 – MSR mládeže - CH12 - Brezová pod Bradlom, A.Kováč - 3.miesto, V.Šebo - 5.miesto

5.-10.3.2006 – MSR mládeže - CH14 - Brezová pod Bradlom, T.Padyšák - 3.miesto

22.5.2006 – MSR v rapid šachu - D08 - Banská Bystrica, M.Michalková - 5.miesto

22.5.2006 – MSR v rapid šachu - CH10 - Banská Bystrica, P.Michalko - 1.miesto

27.5.2006 – MSR v rapid šachu - CH12 - Budmerice, V.Šebo - 4.miesto

27.5.2006 – MSR v rapid šachu - CH12 - Budmerice, A.Kováč - 5.miesto

22.-27.4.2007 – MSR mládeže - D14 - Liptovský Mikuláš, K.Rožárová - 4.miesto

22.-27.4.2007 – MSR mládeže - CH12 - Liptovský Mikuláš, P.Michalko - 3.miesto

22.-27.4.2007 – MSR mládeže - CH14 - Liptovský Mikuláš, A.Kováč - 4.miesto

19.5.2007 – MSR v rapid šachu - D14 - Žilina, K.Rožárová - 4.miesto

19.5.2007 – MSR v rapid šachu - CH12 - Žilina, V.Šebo 2.miesto, P.Michalko 3.miesto, T.Sklárš 5.miesto

17.-23.2.2008 – MSR mládeže - D10 - Martin, M.Michalková - 5.miesto

17.-23.2.2008 – MSR mládeže - D14 - Martin, K.Rožárová - 4.miesto

17.-23.2.2008 – MSR mládeže – CH12 - Martin, P.Michalko - 1.miesto

8.5.2008 – MSR v rapid šachu - D10 - Banská Bystrica, M.Michalková - 3.miesto

8.5.2008 – MSR v rapid šachu - D14 - Banská Bystrica, K.Rožárová - 4.miesto

8.5.2008 – MSR v rapid šachu - CH12 - Banská Bystrica, P.Michalko - 1.miesto

8.5.2008 – MSR v rapid šachu - CH14 - Banská Bystrica, V.Šebo - 4.miesto, A.Kováč - 5.miesto

8.5.2008 – MSR v rapid šachu - CH16 - Banská Bystrica, T.Padyšák - 5.miesto

25.5.2008 – MSR v rapid šachu - D08 - Ružomberok, A.Vrtiaková - 4.miesto

25.5.2008 – MSR v rapid šachu - CH10 - Ružomberok, P.Macko - 2.miesto

3.-9.5.2009 – MSR mládeže - D10 - Modra, A.Vrtiaková - 3.miesto

3.-9.5.2009 – MSR mládeže - D16 - Modra, L.Kevická - 5.miesto

3.-9.5.2009 – MSR mládeže - CH16 - Modra, A.Kováč - 3.miesto, T.Padyšák - 4.miesto

23.5.2009 – MSR v rapid šachu - D10 - Kysucké Nové Mesto, A.Vrtiaková - 3.miesto

21.-26.2.2010 – MSR mládeže - D10 - Ružomerok, A.Vrtiaková - 1.miesto

21.-26.2.2010 – MSR mládeže - D16 - Ružomerok, K.Rožárová - 4.miesto

9.5.2010 – MSR v rapid šachu - D10 - Žilina, A.Vrtiaková - 1.miesto

5.6.2010 – MSR v rapid šachu - D12 - Prešov, A.Vrtiaková - 1.miesto

5.6.2010 – MSR v rapid šachu - D16 - Prešov, K.Rožárová - 3.miesto

5.6.2010 – MSR v rapid šachu - CH16 - Prešov, M.Kimerling - 3.miesto, A.Kováč - 5.miesto

4.-12.8.2010 – MEÚ mládeže - D10 - Mureck, A.Vrtiaková - 4.miesto

26.2.2011 – MSR v rapid šachu - D12 - Ružomberok, A.Vrtiaková - 3.miesto

31.3.-7.4.2011 – MSR mládeže - D12 - Sliač, A.Vrtiaková - 2.miesto

31.3.-7.4.2011 – MSR mládeže - D18 - Sliač, K.Rožárová - 5.miesto

31.3.-7.4.2011 – MSR mládeže - CH10 - Sliač, M.Macko - 3.miesto

31.3.-7.4.2011 – MSR mládeže - CH16 - Sliač, V.Šebo - 4.miesto

17.-24.3.2012 – MSR mládeže - D12 - Stará Ľubovňa, A.Vrtiaková - 1.miesto

12.5.2012 – MSR v rapid šachu - D12 - Martin, A.Vrtiaková - 1.miesto

12.5.2012 – MSR v rapid šachu – CH10 - Martin, S.Sahidi - 5.miesto

12.5.2012 – MSR v rapid šachu - CH12 - Martin, P.Kravár - 5.miesto

6.-13.4.2013 – MSR mládeže - D14 - Stará Ľubovňa, Anna Vrtiaková - 2.miesto

6.-13.4.2013 – MSR mládeže - CH08 - Stará Ľubovňa, Vladimír Bochnička - 4.miesto

6.-13.4.2013 – MSR mládeže - CH10 - Stará Ľubovňa, Samir Sahidi - 1.miesto

6.-13.4.2013 – MSR mládeže - CH12 - Stará Ľubovňa, Miroslav Macko - 3.miesto

2.6.2013 – MSR v rapid šachu - D14 - Ružomberok, Anna Vrtiaková - 1.miesto

2.6.2013 – MSR v rapid šachu - CH08 - Ružomberok, Oliver Šoltys - 4.miesto

2.6.2013 – MSR v rapid šachu - CH10 - Ružomberok, Samir Sahidi - 1.miesto

2.6.2013 – MSR v rapid šachu - CH12 - Ružomberok, Miroslav Macko - 2.miesto

5.-12.4.2014 – MSR mládeže - D14 – Stará Ľubovňa, Anna Vrtiaková - 1.miesto

5.-12.4.2014 – MSR mládeže - CH12 – Stará Ľubovňa, Samir Sahidi - 2.miesto

26.4.2014 – MSR v rapid šachu - CH10 - Bratislava, Vladimír Bochnička - 3.miesto

26.4.2014 – MSR v rapid šachu - CH12 - Bratislava, Samir Sahidi - 1.miesto

1.6.2014 – MSR v rapid šachu - D14 – Trnava, Anna Vrtiaková - 1.miesto

1.6.2014 – MSR v rapid šachu - CH14 – Trnava, Miroslav Macko - 3.miesto

1.6.2014 – MSR v rapid šachu - CH14 – Trnava, Samir Sahidi - 5.miesto

18.-25.4.2015 – MSR mládeže - D16 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

18.-25.4.2015 – MSR mládeže - CH12 – Liptovský Mikuláš, Samir Sahidi - 2.miesto

18.-25.4.2015 – MSR mládeže - CH14 – Liptovský Mikuláš, Miroslav Macko - 2.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - D16 – Ružomberok, Anna Vrtiaková - 1.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH06 – Ružomberok, Filip Štelbaský - 4.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH12 – Ružomberok, Samir Sahidi - 1.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH12 – Ružomberok, Martin Šándor - 5.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH14 – Ružomberok, Miroslav Macko - 3.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Marek Karas - 1.miesto

23.5.2015 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Igor Lintner - 4.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - D16 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - CH12 – Liptovský Mikuláš, Vladimír Bochnička - 2.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - CH14 – Liptovský Mikuláš, Samir Sahidi - 2.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - CH16 – Liptovský Mikuláš, Igor Lintner - 1.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - CH16 – Liptovský Mikuláš, Miroslav Macko - 5.miesto

16.-23.4.2016 – MSR mládeže - CH18 – Liptovský Mikuláš, Marek Karas - 2.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - D16 – Ružomberok, Anna Vrtiaková - 1.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - CH14 – Ružomberok, Samir Sahidi - 1.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - CH14 – Ružomberok, Martin Šándor - 2.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Igor Lintner - 1.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Miroslav Macko - 2.miesto

4.6.2016 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Jakub Suchánsky - 3.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - D10 – Liptovský Mikuláš, Simona Bochničková - 5.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - D18 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - CH12 – Liptovský Mikuláš, Vladimír Bochnička - 5.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - CH14 – Liptovský Mikuláš, Samir Sahidi - 3.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - CH16 – Liptovský Mikuláš, Miroslav Macko - 3.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - CH18 – Liptovský Mikuláš, Marek Karas - 1.miesto

22.-28.4.2017 – MSR mládeže - CH18 – Liptovský Mikuláš, Igor Lintner - 5.miesto

27.5.2017 – MSR v rapid šachu - D10 – Ružomberok, Simona Bochničková - 2.miesto

27.5.2017 – MSR v rapid šachu - D20 – Ružomberok, Anna Vrtiaková - 1.miesto

27.5.2017 – MSR v rapid šachu - CH12 – Ružomberok, Vladimír Bochnička - 2.miesto

27.5.2017 – MSR v rapid šachu - CH14 – Ružomberok, Samir Sahidi - 1.miesto

27.5.2017 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Miroslav Macko - 1.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - D08 – Liptovský Mikuláš, Sophia Valentová - 4.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - D12 – Liptovský Mikuláš, Simona Bochničková - 4.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - D12 – Liptovský Mikuláš, Gréta Kapolková - 5.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - D18 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - CH08 – Liptovský Mikuláš, Casey Ryan Mészáros - 3.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - CH16 – Liptovský Mikuláš, Samir Sahidi - 3.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - CH18 – Liptovský Mikuláš, Miroslav Macko - 2.miesto

21.-27.4.2018 – MSR mládeže - CH18 – Liptovský Mikuláš, Martin Starovič - 5.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - D08 – Topoľčany, Sophia Valentová - 2.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - D12 – Topoľčany, Nina Kubíková - 4.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - D18 – Topoľčany, WFM Anna Vrtiaková - 3.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - D20 – Topoľčany, WFM Anna Vrtiaková - 4.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH14 – Topoľčany, Vladimír Bochnička - 1.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH16 – Topoľčany, FM Samir Sahidi - 2.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH16 – Topoľčany, Martin Šándor - 5.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH18 – Topoľčany, Igor Lintner - 2.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH20 – Topoľčany, FM M.Karas - 3.miesto

12.5.2018 – MSR v rapid šachu - CH20 – Topoľčany, Igor Lintner - 4.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - D08 – Liptovský Mikuláš, Michaela Šúňová - 5.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - D12 – Liptovský Mikuláš, Simona Bochničková - 1.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - D12 – Liptovský Mikuláš, Gréta Kapolková - 5.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - CH08 – Liptovský Mikuláš, Casey Ryan Mészáros - 1.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - CH08 – Liptovský Mikuláš, Martin Šúň - 5.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - CH14 – Liptovský Mikuláš, Vladimír Bochnička - 1.miesto

23.-30.4.2019 – MSR mládeže - CH16 – Liptovský Mikuláš, Samir Sahidi - 4.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - D06 – Ružomberok, Michaela Šúňová - 2.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - D12 – Ružomberok, Simona Bochničková - 2.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - D14 – Ružomberok, Lucia Strišková - 5.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH08 – Ružomberok, Casey Ryan Mészáros - 1.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH08 – Ružomberok, Martin Šúň - 5.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH10 – Ružomberok, Sear Sahidi - 5.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH14 – Ružomberok, Vladimír Bochnička - 4.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Samir Sahidi - 1.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH16 – Ružomberok, Martin Šándor - 3.miesto

25.5.2019 – MSR v rapid šachu - CH20 – Ružomberok, Miroslav Macko - 2.miesto

15.-22.8.2020 – MSR mládeže - D08 – Stará Ľubovňa, Michaela Šúňová - 2.miesto

15.-22.8.2020 – MSR mládeže - CH08 – Stará Ľubovňa, Richard Pisarčík - 2.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - D08 – Topoľčany, Michaela Šúňová - 1.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - D12 – Topoľčany, Simona Bochničková - 1.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - D14 – Topoľčany, Lucia Strišková - 5.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - D18 – Topoľčany, Ema Walter - 3.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - CH08 – Topoľčany, Richard Pisarčík - 2.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - CH12 – Topoľčany, Casey Ryan Mészáros - 2.miesto

13.9.2020 – MSR v rapid šachu - CH16 – Topoľčany, Vladimír Bochnička - 2.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - D14 – Stará Ľubovňa, Simona Bochničková - 1.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - D16 – Stará Ľubovňa, Lucia Strišková - 1.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - D18 – Stará Ľubovňa, Ema Walter - 2.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - D18 – Stará Ľubovňa, Michaela Smidová - 3.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - CH08 – Stará Ľubovňa, Casey Ryan Mészáros - 2.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - CH16 – Stará Ľubovňa, Vladimír Bochnička - 1.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR mládeže - CH18 – Stará Ľubovňa, Samir Sahidi - 1.miesto

11.9.2021 – MSR v rapid šachu - D08 – Nitra, Michaela Šúňová - 1.miesto

11.9.2021 – MSR v rapid šachu - D20 – Nitra, Ema Walter - 5.miesto

11.9.2021 – MSR v rapid šachu - CH10 – Nitra, Casey Ryan Mészáros - 1.miesto

11.9.2021 – MSR v rapid šachu - CH14 – Nitra, Samuel Havalda - 5.miesto

11.9.2021 – MSR v rapid šachu - CH20 – Nitra, Samir Sahidi - 1.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - D10 – Stará Ľubovňa, Michaela Šúňová - 4.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - D16 – Stará Ľubovňa, Lucia Strišková - 1.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - D16 – Stará Ľubovňa, Gréta Kapolková - 2.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - D16 – Stará Ľubovňa, Nina Kubíková - 5.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - CH10 – Stará Ľubovňa, Richard Pisarčík - 1.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - CH12 – Stará Ľubovňa, Casey Ryan Mészáros - 2.miesto

21.-28.5.2022 – MSR mládeže - CH16 – Stará Ľubovňa, Martin Rak - 5.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D10 – Radava, Michaela Šúňová - 2.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D16 – Radava, Simona Bochničková - 1.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D16 – Radava, Lucia Strišková - 3.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D16 – Radava, Gréta Kapolková - 4.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D20 – Radava, Ema Walter - 1.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - D20 – Radava, Michaela Smidová - 5.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH10 – Radava, Richard Pisarčík - 1.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH12 – Radava, Casey Ryan Mészáros - 3.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH14 – Radava, Sear Sahidi - 1.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH14 – Radava, Jonáš Ďurana - 4.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH20 – Radava, Samir Sahidi - 1.miesto

19.11.2022 – MSR v rapid šachu - CH20 – Radava, Vladimír Bochnička - 2.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - D10 – Dudince, Michaela Šúňová - 2.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - D16 – Dudince, Lucia Strišková - 1.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - D16 – Dudince, Gréta Kapolková - 2.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - CH12 – Dudince, Casey Ryan Mészáros - 3.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - CH14 – Dudince, Jonáš Ďurana - 2.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - CH14 – Dudince, Sear Sahidi - 3.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - CH16 – Dudince, Martin Rak - 5.miesto

16.-23.4.2023 – MSR mládeže - CH18 – Dudince, Vladimír Bochnička - 4.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D10 – Senec, Michaela Šúňová - 2.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D14 – Senec, Natália Havaldová - 5.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D16 – Senec, Simona Bochničková - 1.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D16 – Senec, Gréta Kapolková - 3.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D20 – Senec, Ema Walter - 3.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - D20 – Senec, Lucia Strišková - 5.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - CH12 – Senec, Casey Ryan Mészáros - 1.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - CH14 – Senec, Sear Sahidi - 3.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - CH16 – Senec, Martin Rak - 2.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - CH26 – Senec, Shabir Sahidi - 5.miesto

7.5.2023 – MSR v rapid šachu - CH20 – Senec, Samir Sahidi - 1.miesto

 

Jednotlivci – MSR juniorov a junioriek:

 

Do tabuľky juniorských majstrovstiev sme sa prvý raz zapísali v roku 2011, no vážnejšie prehovorili až v roku 2015 ziskom striebra. Odvtedy sme pridali ďalšie bronz, päť strieborných a tri zlaté medaile.

 

MSR juniorov a junioriek

P.č.

Hráč

1.m

2.m

3.m

4.m

5.m

spolu

1.

Vrtiaková A.

2

2

4

2.

Karas M.

2

2

3.

Sahidi S.

1

1

4.-5.

Macko M.

1

1

4.-5.

Walter E.

1

1

6.

Strišková L.

1

1

7.

Kováč A.

1

1

 

spolu

3

6

1

1

0

11

 

Podrobnejší zoznam umiestnení:

5.-11.6.2011 – MSR juniorov – CH20 – Trenčín, Andrej Kováč - 4.miesto

18.-25.4.2015 – MSR junioriek – D20 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 2.miesto

16.-23.4.2016 – MSR junioriek – D20 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

16.-23.4.2016 – MSR juniorov – CH20 – Liptovský Mikuláš, Marek Karas - 2.miesto

22.-28.4.2017 – MSR junioriek – D20 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 1.miesto

22.-28.4.2017 – MSR juniorov – CH20 – Liptovský Mikuláš, Marek Karas - 2.miesto

21.-27.4.2018 – MSR junioriek – D20 – Liptovský Mikuláš, Anna Vrtiaková - 2.miesto

21.-27.4.2018 – MSR juniorov – CH20 – Liptovský Mikuláš, Miroslav Macko - 2.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR juniorov – CH20 – Stará Ľubovňa, Samir Sahidi - 1.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR juniorov – D20 – Stará Ľubovňa, Ema Walter - 2.miesto

26.6.-3.7.2021 – MSR juniorov – D20 – Stará Ľubovňa, Lucia Strišková - 3.miesto