TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Turnaje v okolí 100km

Archív článkov

Rovnako, ako minulý rok v tomto termíne, prebehol v priestoroch ŠK Slovan seminár pre šachových trénerov a vedúcich šachových krúžkov. Samozrejme, nebola vylúčená ani účasť iných záujemcov, napríklad z radov rodičov. Po otvorení seminára sme do obedňajšej pauzy absolvovali päť prednášok a po nej ďalšie tri, vrátane tej o využití športovej psychológie v šachu, ktorá bola v našej réžii. Okrem toho sa v rámci seminára uskutočnil aj workshop.

Počas celého dňa bolo cítiť z účastníkov seminára veľkú dávku pozitívnej energie, nadšenia, kreativity a snahy pracovať na sebe. Nielen u detí je dôležité, ak fungujú ako špongia, ktorá nasáva nové informácie. Podobných výmen informácií z rôznych kútov Slovenska by preto mohlo byť čoraz viac. Preto ostáva veriť, že situácia sa nezmení a seminár bude pokračovať aj o rok.

Jednotlivé prednášky sa nahrávali a ako niektoré prezentácie, tak aj videá, budú čoskoro isto dostupné pre širokú verejnosť. Prípadní záujemcovia si ich tak predsa len budú môcť pozrieť. Linky na ne doplníme, keď budú k dispozícii.

Zoznam prihlásených (23 účastníkov): FM M.Roháček

Účastníci seminára

Bližšie info: web organizátora

419 418