TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Instagram

Turnaje v okolí 100km

Lichess

Na konci školského roka sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnilo stretnutie primátora Bratislavy s talentovanou mládežou a osobami, ktoré sa jej venujú. Magistrátom pozvanú Lucku Kevickú som tak sprevádzal spolu s jej otcom aj ja.

170 171