TheGrue Menu

Pre členov

Facebook

                  

Diagram dňa

Turnaje v okolí 100km

Archív článkov

Súťaž trnavských základných škôl v šachu pokračovala už svojim druhým podujatím. Naše tradičné zastúpenie zabezpečilo bratské trio Sahidi. Keďže Samir by, s trochou preháňania, mohol hrávať v tomto turnaji partie s materiálnym hendikepom, naša pozornosť sa tak pochopiteľne zameriava najmä na jeho mladších bratov. Shabir ziskom štyroch bodov obsadil desiate miesto, no ako je vidieť, zo skupiny týchto hráčov mal výrazne najvyššie pomocné hodnotenie, čo znamená, že turnaj odohral na vrchných šachovniciach. Presne rovnako to bolo aj v prípade Seara, ktorý dokonca získal o pol bodu viac a skončil tak na piatom mieste.

Rapid turnaj (29 hráčov): FM S.Sahidi 7b/7 1.miesto, Se.Sahidi 4,5b/7 5.miesto, Sh.Sahidi 4b/7 10.miesto

483 484

485 486